ÖNDERİMİZ, PEYGAMBERİMİZ Hz. MUHAMMED MUSTAFA

PDFYazdıre-Posta

                                      ONBİRİNCİ BÖLÜM


ÖNDERİMİZ, PEYGAMBERİMİZ
Hz. MUHAMMED MUSTAFA

(sallallahu aleyhi ve sellem)

Sevgili gençler,

İnsanlığı kurtuluşa ve huzura kavuşturan cihan güneşi Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) hayatını öğrenmek her müslümanın aslî görevidir.
Peygamber Efendimiz’in hayatı sıradan bir hayat değildir.
Doğumundan ölümüne kadar geçen süre içerisinde; başta ahlâkı, sevgisi, merhameti, yardımseverliği, hoşgörüsü, sabrı ve insanlarla olan ilişkileri herkesi çok yakından ilgilendirmektedir.
Bizim size anlattığımız bilgiler, kısa ve öz bilgilerdir. Yalnız geneli kavramak içindir. Esası kavrayabilmek için ise, detaylı bilgilere ihtiyaç vardır.
Soru – cevaplarla edineceğiniz genel bilgilerden sonra, detaylı bilgileri de öğrenmelisiniz. Bu sıralamadan sonra, Allah’a ve Peygamberimiz’e olan inancımız gerçek yerini bulacaktır.       

1. Bütün Yaratılanların En Şereflisi, En Yücesi Kimdir?
    Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) dır.
2. Peygamber İçin Söylenen Başka İsimler De Var Mı?
    “Resûl”, “nebi” ve “elçi” isimleri de aynı anlama geliyor.
3. Peygamber Efendimiz Hangi Tarihte, Nerede Doğdu?
    Peygamber Efendimiz (s.a.v.) m.20.Nisan.571 tarihinde,  rebiu’l-evvel ayının 12’sine rastlayan pazartesi sabaha karşı “Mekke”de dünyaya geldi.
4. Peygamber Efendimiz’in Anne, Baba ve Dedesinin Adları.
    Annesi: Âmine.
    Babası: Abdullah.
    Dedesi: Abdülmuttalip.
5. Süt Annesinin Adı Nedir?
    Halime.
6. Peygamber Efendimiz, Hangi Kabileden Geliyor?
    Kureyş Kabilesi’nin Haşimoğulları kolundan geliyor.
7. Peygamber Efendimiz, Hangi Soydan Geliyor?
    Hz. İbrahim’in büyük oğlu olan Hz. İsmail’in soyundan geliyor.
8. Peygamber Efendimiz’in Babası Ne Zaman Öldü?
    Peygamber Efendimiz doğmadan 2 ay önce öldü.
9. Peygamber Efendimiz’in Annesi Ne Zaman Öldü?
    Peygamber Efendimiz 6 yaşında iken öldü.
10. Yetim Kalan Peygamberimize Kim Baktı?
    6 yaşında yetim kalan Peygamber Efendimiz’e önce dedesi Abdülmuttalip baktı. Daha sonra amcası “Ebu Talip” baktı.                    
11.  Peygamberlik Gelmeden Önce, Efendimiz Ne İş Yapıyordu?
    Ticaret yapıyordu.
12. Peygamber Efendimiz, Çevresi Tarafından Nasıl Tanınıyordu?
    “Muhammedü’l-emin” yani güvenilir, emin Muhammed olarak tanınıyordu.
13. Peygamber Efendimiz, Kaç Yaşında ve Kiminle Evlendi?
    Peygamber Efendimiz 25 yaşında iken, 40 yaşındaki  Hz. Hatice ile evlendi.
14. Peygamber Efendimiz’in Kaç Çocuğu Vardı?
    Peygamber Efendimiz’in 7 çocuğu vardı. Altısı Hz. Hatice validemizden, biri de Mısırlı hanımı Mariye validemizdendi.
15. Peygamber Efendimiz’in Çocuklarının İsimlerini Yazın.
    Kızlar: Zeynep, Rukiye, Ümmügülsüm ve Fatıma.
    Erkekler:  Kasım, Abdullah ve İbrahim.
16. Peygamber Efendimiz’in Torunları Var mıydı?
    Peygamber Efendimiz’in “iki” torunu vardı.
    Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin.
17. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Kimin Çocuklarıydı?
    Hz. Ali ve Hz. Fatıma’nın çocuklarıydı.
18. Peygamber Efendimiz’in En Genç Hanımı Kimdi?
    Hz. Ayşe validemiz.
19. Peygamberimize Peygamberlik, Nerede ve Ne Zaman Geldi?
    Peygamber Efendimiz’e peygamberlik, milâdi 610 yılının 17’sine rastlayan pazartesi gecesi, Hira dağında bir mağarada ibadet ederken geldi.
20. Peygamberimiz’e Peygamberlik Geldiği Vakit Kaç Yaşındaydı?
    40 yaşındaydı.
 21. Peygamberimiz’e İlk Gelen Emir Hangisidir?
    Peygamberimize ilk gelen emir; Alâk suresinin ilk beş ayeti olan “Yaratan Rabbinin Adıyla Oku” emridir.
 22. Allah’ın Emirlerini Peygamberimize Kim Getiriyordu?
     Cebrail aleyhisselâm getiriyordu.
 23. Peygamberimize İlk İnanan Müslüman Kimdir?
    Peygamberimize ilk inanan müslüman, eşi         Hz. Hatice’dir.
24. Hz. Hatice Validemizden Sonra Müslüman Olanlar Kimlerdir?
    Çocuklardan Hz.Ali, kölelerden Zeyd, büyüklerden Hz. Ebubekir.
25. Peygamberimiz’in Getirdiği Dini Mekke Halkı Nasıl Karşıladı?
    Peygamber Efendimiz’in getirdiği İslâm dinine karşı Mekke müşrikleri şiddetle tepki gösterdiler. Başta Peygamberimiz olmak üzere, ona inanan herkese zulüm yapmaya başladılar.
26.  Müşriklerin Zulümleri Karşısında Müslümanlar Ne Yaptılar?
    Peygamber Efendimiz’in emirlerine uyup önce sessiz kaldılar, daha sonra m.615 yılından sonra önce “Habeşistan”a, daha sonra “Medine”ye göç etmeye başladılar.
27. Müşrikler Zulümlerini Nasıl Yapıyorlardı?
    Önce alay ediyorlardı.
    Bütün sosyal ve ticarî ilişkilerini kesiyorlardı.
    İşkencelerle korkutmaya çalışıyorlardı.
    Sonunda ölümle tehdit edip, istedikleri olmayınca da öldürüyorlardı.
28. Peygamber Efendimiz Ne Zaman ve Nereye Hicret Etti?
    Peygamber Efendimiz, m.17.Temmuz.622 yılında Mekke’den Medine’ye hicret etti.
29. Peygamber Efendimiz Kiminle Birlikte Medine’ye Hicret Etti?
    Peygamber Efendimiz, bir kılavuzun öncülüğünde ve Hz. Ebubekir ile birlikte hicret etti.
30. Peygamberimiz ve Diğer Müslümanların, Hicret Etmelerinin Sebebi Nedir?
    İslâm’ın yayılmasını engellemek isteyen Mekke müşriklerinin yaptıkları zulümler ve ölüm tehditleridir. 
31. Mekke’den Medine’ye Hicret Etmekle Ne Değişti?
    İslâm’ın yayılması hızlandı.
    İslâm düşmanları çoğaldıkça, müslümanlar arasında “birlik ve beraberlik” daha da güçlendi.
    Medine’de bulunan Yahudilerin, Mekke müşrikleriyle işbirliği yapmaları sonucunda, kabileler arasında çatışmalara dönüştü.
    İslâm’ın hızla yayılmasına tahammül edemeyen başta Mekke müşrikleri, zulümlerini daha da artırarak işi “saldırı” ve “savaş”a vardırdılar.
32. Düşmanlar Karşısında Peygamberimiz’in Tutumu Ne Olmuştur?
    Allah’ın emirlerini en güzel sözlerle anlatmaya çalıştı.
    Kendisine ve müslümanlara yapılan zulümler karşısında tam üç sene sabır göstererek karşılık vermedi.
    Peygamberimiz ve müslümanlar, hicret ettikleri yerlerde rahat bırakılmayınca, kendilerini savunmak zorunda kaldılar.
    Yapılan savaşlar tamamıyla saldırıları önlemeye yönelik olmuştur.
33. Peygamberimiz, Medine’ye Hicret Ettikten Sonra Yaptığı Üç Önemli İş
           Hangisidir?

1-  İslâm’ın merkezi olacak caminin inşası.
2-  Müslümanlar arasında kardeşlikği ilan etmesi.
3-  Müslümanların can emniyetini sağlamasıdır
34. Peygamberimiz’in En Büyük Düşmanı Kimdir?
    Peygamberimiz’in ve İslâm’ın en büyük düşmanı “Ebu Cehil”dir.
35. Efendimiz’in Peygamberliği Kaç Sene Sürdü?
    Peygamber Efendimiz’in peygamberliği 23 sene sürdü.
    13 yılı Mekke’de. (610-622)
    10 yılı Medine’de geçti. (622-632)
36. Peygamber Efendimiz’in “Veda Haccı”nın Özelliği Nedir?
    Yüce önderimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v.) son haccı oluşu ve meşhur “Veda Hutbesi”ni okumasıdır. (Hicretin 10.yılı, m.632)
37. Peygamberimizin Veda Hutbesini Kaç  Kişi Dinledi?
    Yaklaşık yüzyirmi bin sahabi dinledi.
38. Cihan Peygamberi, Ne Zaman  Vefat Etti?
    Allah’ın elçisi, Rebiu’l-evvel ayının onuncu gününe rastlayan pazartesi günü, m.632 tarihinde mübarek ruhunu Mevlâsı’na teslim etti.
39.  Peygamberimiz Vefat Ettiği Zaman Kaç Yaşındaydı?
    Yüce önderimiz 63 yaşındaydı.
40. Peygamber Efendimiz Nereye Defnedildi?
    Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) vefat ettiği yer olan “Medine-i Münevvere”ye defnedilmiştir.
41. Peygamberimiz’in Kabrinin Bulunduğu Yerin Adı Nedir?
    Yüce Peygamberimiz’in kabrinin bulunduğu yerin adı   “Ravza-i Mutahhara”dır.


Yoga and massage

ANKETLER

Web Sitemizi Beğendinizmi.?